JOUOB.comics@780 📚 Holmes z Kjóta 1 🔸 Dívka ze země Venku 1

Kjóto je Mekkou kultury, architektury, japonských zahrad a zdá se, že i nadšenců do starožitností. Co se stane, kdy to zkombinujete s odhadcem se schopnostmi až holmesovskými?

Druhá manga, které se mrkneme na zoubek je výprava do světa rozděleného na Uvnitř a Venku. Podivně tísnivá atmosféra protkaná neotřelou znepokojivou perokresbou.

Outworld Devourer & DoDo & @lladjex

0:00 znělka
1:40 Holmes z Kjóta 1
19:00 Dívka ze země Venku 1