TULÁK PO HVĚZDÁCH 💭 Zasloužila si magická předloha komiksové zpracování?

Tulák po hvězdách je slavný román Jacka Londona. Darrell Standing je vězněm v nechvalně známém San Quentinu a podstupuje nelidské týrání ze strany dorzorců i samotného ředitele věznice. S pomocí jednoho ze spoluvěznů se naučí unikat pomocí astrální meditace a prožíváním příběhů v různých podobách, na různých místech i rozmanitých historických obdobích.

🧙‍♂️ ALLADJEX 🧙‍♂️