JOUOB.rpg@556 : Zatím živí #20 🐲 Dungeons and Dragons Tabletop RPG

Družina se stále pohybuje v útrobách tajemného chrámu. Její kroky jsou stále opatrné. Dokonce se dá říct, že skupinka dobrodruhů jde tam a zase zpět.

Při průzkumu jednoho zákoutí narazí družina na výtvory AG. Dá se říci, že se jedná o starší bratry AG 77. Budou přátelští? Nebo ne?

Co se dozajista dozvíte je to, že družina dosáhla dna. Dna podzemního labyrintu, kde na ně čekají další hádanky a nelehké úkoly. A dokonce po několika epizodách, družina bude nucena použít své zbraně a kouzla, aby se postavila nepřátelům.

0:00 začátek
5:02 rekapitulace
34:40 průzkum pokračuje
1:02:11 zlato kam se podíváš
1:26:45 řinčení řetězů
1:38:01 4. patro
1:44:22 zpět na balkonku
1:50:00 přestávka
1:57:26 konečně skoro dole
2:30 .20 AG kam se podíváš
2:58:20 AG 73