JOUOB.event@842 / SPIEL 23 ESSEN : Zpátky … pokus závěrečný

Při nedělní cestě z veletrhu jsme se opět pokusili o živý stream, ale technika nějak nespolupracovala. Další spojení už bylo úspěšnější, byť s nemálo výpadky internetu, tak se vám snad jako v tetrisu podaří poskládat si z poslechu plnohodnotný zážitek. Ale ten chaos ve své podstatě k zážitkům z veletrhu Spiel taky patří!

Kuny & McQ & VikTok & @lladjex