JOUOB.rpg@435 : Společenství stínu #18

Konečně se nám podařilo dostat se ven z dolů. Nyní nás čeká pobyt ve vojenském ležení a rozhovor s králem, který pro nás má úkol. Vydáváme se tedy na cestu do Hromvod a je jen na nás, zda-li tam dojdeme. Podaří se nám splnit králův úkol? Nakonec zjistíme, že jsme si to zase sami zkomplikovali.

Společenství stínu

0:00 začátek
3:00 rekapitulace
5:29 setkání s Fendelinskými přáteli
20:01 vojenské ležení
48:40 audience u krále
1:05:01 cesta do Hromvod
1:26:50 přestávka
1:37:00 ha odbočka
2:09:34 místní novináři
2:17:50 Anoraští vyjednavači
2:55:02 kujeme pikle
3:00:00 čtení před spaním – Jak sbalit gnomku …